Cho Thuê Nhà Xưởng Công Ty Gỗ Xuân Mạnh

Cho Thuê Nhà Xưởng Công Ty Gỗ Xuân Mạnh

Cho Thuê Nhà Xưởng Công Ty Gỗ Xuân Mạnh

Cho Thuê Nhà Xưởng Công Ty Gỗ Xuân Mạnh

Cho Thuê Nhà Xưởng Công Ty Gỗ Xuân Mạnh 

Diện tích nhà xưởng cho thuê là 12000m2  ( gồm 2 nhà xưởng).

Mỗi xưởng cho thuê là 6000m

   

Chia sẻ: